Disclaimer

Disclaimer website algemeen

De inhoud van deze website, waaronder de kaveltekeningen en de impressies zijn met zorg samengesteld. Er kunnen aan de getoonde impressie(s), aan de weergegeven situering en de contouren van zowel de woningen als de inritten, aan de opgenomen maatvoeringen, tuininrichting e.d. geen rechten worden ontleend. Ze dienen uitsluitend ter inspiratie en zijn ontworpen om te voorkomen dat u enkel en alleen vanaf een lege kavel uw keuze moet maken. Vermelde maatvoeringen dienen beschouwd te worden als indicatief. Wijzigingen zijn voorbehouden. De huidige eigenaar van de gronden c.q. verkoper is slechts gebonden aan de definitieve door verkoper goedgekeurde schriftelijke koopovereenkomst die rechtsgeldig door/namens hem en de koper is ondertekend. Vorenbedoelde goedkeuring van verkoper zal eerst op basis van de finale tekenversie van de koopovereenkomst worden verzocht en wordt door verkoper te allen tijde onder voorbehoud van gunning gegeven.


Disclaimer bij kavelpaspoorten

De kaveltekening en de impressie zijn met zorg samengesteld. Er kunnen aan de getoonde impressie(s), de contouren van de woning, inrit, maatvoeringen, tuininrichting e.d. echter uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. Ze dienen uitsluitend ter inspiratie en zijn ontworpen om te voorkomen dat u enkel en alleen vanaf ‘een lege kavel’ uw keuze moet maken. Vermelde maatvoeringen dienen beschouwd te worden als indicatief. Wijzigingen zijn voorbehouden. Wet- en regelgeving van overheidswege (waaronder, doch niet uitsluitend, de Omgevingswet en het gemeentelijk Omgevingsplan) is leidend en dwingendrechtelijk wat betreft de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de kavels.